ЈУБИЛЕЈИ

150 година СПИТС-а

Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије ове године прославио Јубилеј 150 година постојања 1869. – 2019.