KONTAKT

СПИТС – Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије
Кнеза Милоша 7 A/II, 11000 Београд
МБ: 07051573, ПИБ:100302267,
Динарски рачун: 200-2361140102020-35
Шифра делатности: 7119 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
Телефон: +381 63 83 71 967
e-пошта: office@spits.org.rs
——————————————–
Председник: 
Проф. др Миладин М. Шеварлић
Телефон: +381 63 10 640 25
e-пошта: milsevar49@gmail.com
——————————————–
Секретар: 
Биљана Радојевић, дипл. инж.
Телефон: +381 63 83 71 967
e-пошта: biljanaradojevic12@gmail.com