MEĐUNARODNA SARADNJA

EFIKASNA I EKOLOŠKI SAVESNA PRIMENA PESTICIDA U KONCEPTU ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

Brošura ,,Efikasna i ekološki savesna primena pesticida u konceptu održive poljoprivrede’’ se bavi principima zaštite ratarskih useva i principima kontrole bolesti i štetočina u voćarstvu, proizvodnji povrtarskih useva na otvorenom polju i proizvodnji glavnih povrtarskih useva u zaštićenom prostoru.Brošura će služiti pri realizaciji obuka za proizvođače u sektoru ratarstva, voćarstva i povrtarstva.
Brošuru možete preuzeti klikom na LINK