POSTANI ČLAN

Члан СПИТС-a може бити свако пунолетно физичко лице које прихвата циљеве Савеза и Статут и испуњава услове за чланство. Пријава за учлањење подноси се на имејл адресу: milsevar49@gmail.com.
Комисија за чланство ће Вас у року од седам дана обавестити о прихватању Ваше пријаве за чланство у СПИТС-у. По добијању позитивног одговора у вези пријема уплаћујете дефинисани износ за годишњу чланарину на рачун Савеза, која је за 2024. годину минимално 1.200,00 динара, а сваки члан може уплатити и више од тога.
Постоје два основна облика чланства: редовно (појединци и колективне чланице – на пример Удружење пољопривредних инжењера и техничара Београда, Друштво аграрних економиста Србије,…) и почасно.
Редовни члан може бити сваки појединац заинтересован за унапређење науке и струке у било којој грани пољопривреде, прехрамбене индустрије, пољопривредног образовања и науке, аграрне економије, свих сектора агробизниса (предфармерског, фармерског и постфармерског), развоја села и спољно трговинске размене пољопривредно прехрамбених производа.
Почасни чланови су појединци који имају посебне заслуге за развој агрономске науке и струке и СПИТС-а. Почасне чланове проглашава Скупштина Савеза, на предлог Управног одбора.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство у Савезу престаје због неплаћања чланарине за календарску годину, непоштовања одредби Статута или нарушавања угледа Савеза.